Algemene Voorwaarden

• Alle behandelingen worden uitsluitend uitgevoerd volgens
afspraak.
• Prijzen zijn inclusief 21% BTW voor behandelingen en
• Prijswijzigingen voorbehouden.

• Bent u verhinderd, dat is altijd mogelijk, graag de afspraak
dan minimaal 24 uur van te voren te annuleren.
• Bij niet tijdige annulering worden de volledige behandelkosten
bij u in rekening gebracht, uiteraard hou ik rekening met ziekte en
sterfgevallen.
• Tevens probeer ik op tijd te werken. Indien u 10 minuten of
langer verlaat bent, wordt de behandeling ingekort, zodat
een volgende cliënt niet onnodig langer hoeft te
wachten. Mijn behandeling duurt gemiddeld drie kwartier, bij méér tijd is het mogelijk
dat ik meer kosten in rekening breng.

.Bij voorkeur contante betaling/geen pin mogelijkheid.
Bij in gebreke blijven van betaling maak ik gebruik van een incassoburo; bijkomende kosten zijn voor rekening cliënt!

• De cliënt voorziet de pedicure vóór de eerste behandeling van
alle gegevens, waarvan de pedicure aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

• De pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in
een kaartsysteem.

• De pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt
volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

• De pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of
verhuren aan derden.

• De pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van
door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over
relevante lichamelijke aandoeningen,
medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

• De pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of
beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt
heeft meegenomen naar de praktijk.

• Bent u niet tevreden of heeft u een klacht over de
behandeling, dient u binnen 2 dagen na de laatste behandeling contact
op te nemen met de pedicure. Ik kan dan met u overleggen hoe we uw
probleem kunnen oplossen. Wacht u langer dan deze
2 dagen dan kan ik niet goed meer beoordelen of uw klacht
samenhangt met de uitvoering van mijn
werkzaamheden.

Reacties gesloten